Bible mein Paghamber Muhammad(saw) ki Bhavishyawani ki Gayee Hai – Reverend George Anthony Swami, Sri Lanka

Sab Kuch Allah ki Taraf se Hota Hai – Dr. Ameena Coxon, England
May 5, 2016
American Media Mere Islam Apnane Ki Baat Ko Pacha Nahin Paya – Jermaine Jackson
May 6, 2016