American Media Mere Islam Apnane Ki Baat Ko Pacha Nahin Paya – Jermaine Jackson

Bible mein Paghamber Muhammad(saw) ki Bhavishyawani ki Gayee Hai – Reverend George Anthony Swami, Sri Lanka
May 5, 2016
Badhte Hamle se Apne Bachao ke Liye Karate Sikha Rahi Hoon – Khadeeja Safari
May 7, 2016